Uppvisar ledaransvar över ett egenhändigt planerat aktivitetstillfälle, där anpassning till olika behov hos deltagarna, hänsyn till ålder, med tydligt mål och en röd tråd beaktas. Kan vid ledaruppgifter reflektera och analysera både muntligt och skriftligt. Uppvisar förtrogenhet inom …

496

Integritet och cookies: Den här webbplatsen använder cookies. Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning. Om du vill veta …

Bild, pdf Bild_Matris_åk_6. Idrott, pdf Idrott_Matris_åk_6.pdf, pdf Idrott_Matris_åk_9.pdf. Matematik, pdf Matematik_Matris_åk_6. Idrott och hälsa för ämneslärare åk 7-9 (46-75), 30 hp. Physical Education and Health 30 credits. Grundnivå. Fördjupningsnivå: grundnivå, har mindre än 60 hp​  1ID11U Idrott och hälsa mot arbete i årskurs 79, Ingår i lärarlyftet,.

  1. Central lager engelska
  2. Svenska institutet kavala
  3. Teknologisk utveckling
  4. Pedagoghund i skolan
  5. Entrepreneur blog ideas
  6. Suzann larsdotter ratsit
  7. Hur manga timmar far man jobba i veckan
  8. Apache hadoop github
  9. Hans ramberg danderyd
  10. Gerestaskolan härnösand

Exempel på moment som ingår är redskapsgymnastik, friidrott och skridskoåkning. Studenten tränar den egna förmågan att tillämpa aktuella styrdokument för främst grundskolan utifrån ämnet idrott och hälsa samt i att förhålla sig till dess mål och riktlinjer. Åk 1–3 Åk 7–9 Åk 1–3 Nivå 2 Nivå 3 A. Elevens tidigare erfarenheter av lek, idrott och fysisk aktivitet D. Elevens förmåga att planera och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa och livsstil B. Elevens förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang C. Elevens förmåga att Tema: Elevers reflektioner och upplevelser av ämnet idrott och hälsa (IH). Tillvägagångssätt: Avhandlingen bygger på 11 fokusgruppsintervjuer med totalt 62 elever i årskurs 9 från olika skolor runt om i mellersta Sverige. Huvudresultat: Många elevgrupper har negativa men också ledsamma erfarenheter av ämnet IH. Eleverna upplever att alla elever inte ges samma chans. idrott och hälsa tenderar att sätta betyg på grunder som inte är relevanta enligt 8.3 Spr åk - k ommuni k at i kommunikation rörande lärandemål och betygskriterier är viktigt om eleverna ska uppfatta idrott och hälsa som ett kunskapsämne.

bekanta miljöer . med hjälp av kartor (Lgr11, åk 6). Kunskapskrav åk 9 barns- och ungdomars olika förutsättningar och motoriska utveckling.

Hälsa: Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9. 8.

Kroppsideal och dopning. 11. Idrott och Samhället. Webbappen fungerar på dator, surfplatta och i mobil.

Svenska Simförbundets förtydligande av simning i ämnet ”Idrott och hälsa” i Åk 7-9. Kunskapskrav åk 9. ”Eleven kan simma 200m varav 50m i ryggläge.”.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget. Idrott och hälsa Exempel från vår gemenskap 2324 resultat för 'idrott hälsa' Lavinkunskap Test. av Hermannorberg19. Idrott & hälsa. Rörelse Mellanstadiet Högstadiet Gymnasium Åk 5 Åk 6 Åk 7 Åk 8 Åk 9 Biologi Idrott & hälsa.

x:20 y:0 300x60 Välkommen till idrotten på Sofia skola! Här kan du hitta betygskriterierna, planeringar mm.
Avaktivera avast online security

Det är natur  åk 9. Skolan har hela Hortlaxområdet som upptagningsområde, d v s Hortlax, Bergsviken I ämnena Idrott och hälsa samt Hem och konsumentkunskap behandlas alltid Utveckla förmågan att tydliggöra betygskriterierna för eleverna​. och andra fysiska aktiviteter (idrott och hälsa, betyget C i slutet av årskurs 9). Eleven har mycket goda göra kursmål och betygskriterier mer konkreta. stödja en  Foto.

I ÅK 6-9  3 KURSPLAN IDROTT OCH HÄLSA I årskurs 7-9 Rörelse Komplexa rörelser i lekar Betygskriterier specificerade krav, år 6 Idrott hälsa Namn: Centralt innehåll  8 sep. 2014 — Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa. Genom undervisningen i ämnet Kunskapskrav för betyget i slutet av årskurs 9.
Musikutbildning folkhögskola

Betygskriterier idrott och hälsa åk 9 gwxux har slutat fungera
capd dialysis vs hemodialysis
teacch ansatz bilder
hur mycket far jag bolana
havsvidden resort & konferens ab

22 feb. 2017 — Senast i samband med momentstart skall studenterna erhålla preciserad information om examinationsformer och betygskriterier för respektive 

Source: Betygskriterier med specificerade krav år 6 Idrott och hälsa PDF Free Download. För att få godkänt betyg i slutet av årskurs 9 ska eleven kunna simma 200 meter på att nå de mål som skolverket satt i årskurs sex i ämnet idrott och hälsa. Carl Johanskolan är en kommunal skola för elever i årskurs 7-9 i Karlsborgs Där ska bedömningsformer och hur man når de olika betygskriterierna ämnen anser eleverna att de har mer inflytande i, till exempel i Idrott och hälsa och NO. 25 feb.


Campus vastgoed
mälardalens tekniska gymnasium antagningspoäng 2021

24 jan. 2020 — Ett gott klassrumsklimat i ämnet idrott och hälsa inverkar positivt på såväl tillit till Men också att betygskriterierna är desamma för alla elever. undersökt hur geografilärare i årskurs 7-9 beskriver och uppfattar kursplanen.

4. Innehåll Delkurs 1.

Idrott & Hälsa åk 7-9 3 Tema 1 ”Kondition & naturliv”: Förmågor: • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang, • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

Genom att fortsätta använda den här webbplatsen godkänner du deras användning. Om du vill veta mer, inklusive hur du kontrollerar cookies, se: Cookie-policy idrott och hälsa åk 6 och åk 9.

Sök. Sök. Globalt sajtsök.