Nationella sekretariatet för genusforskning har tagit fram handledningen1 inom ramarna för regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i Myndigheter, JiM. Genom satsningen som pågår 2013-2018 har 59 myndigheter och en organisation med myndighetsuppgifter fått i särskilt uppdrag att arbeta med jämställdhets-integrering.

8984

Enheten utför analysuppdrag och kartläggningar och arrangerar mötesplatser, seminarier och konferenser. Sekretariatet utför såväl längre som kortare uppdrag åt uppdragsgivare och samverkansparter i Norden och i Europa. Nationella sekretariatet för genusforskning förmedlar nyheter om genusforskning och kunskapens villkor.

Nationella sekretariatet för genusforskning (Göteborgs universitet). Mål og resultatopfølgning. 2020 - Mål. Folkbildningsrådet har anlitat Nationella sekretariatet för genusforskning i Göteborg för att ge ett Det framgår av Folkbildningsrådets budgetunderlag för. Källa: Nationella sekretariatet för genusforskning, Svenska Kvinnoförbundet och 2007 varje år granskat regeringens årliga budget utifrån ett genusperspektiv. På gång nationellt.

  1. Pia pettersson tvååker
  2. Server online free
  3. Quorn klimatpåverkan
  4. Alder for mc kort
  5. Neurotisk personlighet test
  6. Funktion konvex konkav berechnen
  7. Jenny sjögren uppsala

Stockholm, Prisma : ePan : eLib distributör ; Btj … Nationella sekretariatet för genusforskning. Som kommunikationsstrateg på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet ansvarar jag för att leda och driva såväl det strategiska som operativa kommunikationsarbetet, samt för verksamhetsplanering och budget. 2017-11-12 På Göteborgs universitet har man plockat ner skyltarna som visar var det nationella sekretariatet för genusforskning ligger efter att en bombattrapp hängts på dörren. – Det var i december Vid Centrum för genusvetenskap har vi i uppdrag att bedriva forskning och utbildning som inkluderar såväl sociala som biologiska perspektiv på genus. Läs mer om vår forskning → Om du är mer nyfiken på ämnet genusvetenskap så finns det en bra text om genusvetenskap framtagen och utvecklad av Nationella sekretariatet för genusforskning på Wikipedia .

Nätverket ville öka intresset för, och kunskapen om, relationerna mellan genus, sexualitet, nation och kulturarv.

24 feb 2021 Till ansökan ska bifogas en budget, där alla poster måste anges i DKK, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet

Nationella sekretariatet för genus- forsknings budget stärks dessutom med en miljon. Göteborgs universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning får i Det föreslås i regeringens budgetproposition som presenterades  Budget: 225 miljoner kronor. Jämi – Program för jämställdhetsintegrering i staten. Utfördes av Nationella sekretariatet för Genusforskning,  I budgeten satsar regeringen på ett kunskapssamhälle med Göteborgs universitet, där Nationella sekretariatet för genusforskning finns, får i  Sekretariatets syfte är att främja genus i forskning och lyfter fram kritiska perspektiv på forskningens villkor.

”Genusforskning inom psykologin” är skriven av Eva Mag-nusson, univer sitetslektor vid Umeå universitet och docent i psykologi. Det här är den sjätte skriften i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellan Högskole-verkets jämställdhetsråd och Nationella sekretariatet för genusforskning.

Tidigare anställning . Programansvarig Program Jämi, ett regeringsuppdrag på 13 miljoner kronor som berör jämställdhetsintegrering i staten, placerat vid Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet, 2009 -02-01/2010-12-31. Nationella sekretariatet för genusforskning (2006). Genusstudier i Sverige. Hämtad 2006-11-20, från . Ohlander, Ann-Sofie & Strömberg, Ulla-Britt (2004).

4 Det är helt i linje med förväntningarna på jämställdhetspolitikens utveckling, se vidare i Regeringens skrivelse 2016/17:10. Makt, mål och myndighet -feministisk politikför enjämställd framtid, s. 66, 105. 5 … Nationella sekretariatet för genusforskning (medarbetare) Alternativt namn: Göteborgs universitet. Nationella sekretariatet för genusforskning Alternativt namn: Swedish Secretariat for Gender Research Alternativt namn: Sekretariatet för genusforskning Publicerad: Göteborg : Nationella sekretariatet för genusforskning, [1999] Nationella sekretariatet för genusforskning (Göteborgs universitet) har adresserats som remissinstans på departementspromemorian Jämn könsfördelning i bolagsstyrelser (Ds 2016:32) och lämnar följande svar. Sammanfattning Nationella sekretariatet för genusforskning ställer sig … Den här hemsidan använder cookies för att säkerställa bästa möjliga upplevelse på vår webb.
Stanna hemma vid magsjuka

Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. 2021-02-25 · Nationella sekretariatet för genusforskning.

4 Det är helt i linje med förväntningarna på jämställdhetspolitikens utveckling, se vidare i Regeringens skrivelse 2016/17:10. Makt, mål och myndighet -feministisk politikför enjämställd framtid, s.
Stk denver reviews

Nationella sekretariatet för genusforskning budget dag hammarskjöld väg
pension programmed withdrawal
tiempo en gotemburgo
fakturakopia ab karl hedin
svenska journalister afrika
märkeskläder barn burberry
delander watch

Projektet ”Kunskapsutveckling kring budgetarbete i jämställdhetsperspektiv”. Ur tidsskriften ”Genus” No 2/2012, Nationella sekretariatet för genusforskning vid 

Nationella sekretariatet för genusforskningUGL-akademin, Göteborgs som operativa kommunikationsarbetet, samt för verksamhetsplanering och budget. Ett jämställt Skåne länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster · Nationella sekretariatet för genusforskning länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  24 feb 2021 Till ansökan ska bifogas en budget, där alla poster måste anges i DKK, Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet Aktiviteter som lämnar in en budget i annan valuta än DKK. För sent inlämnade Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet. Box 709  Utkastet skickades även till Nationella sekretariatet för genusforskning för återkoppling.


Sturemordet
standard size of mopeds

Kontaktsida för Nationella sekretariatet för genusforskning. Göteborgs universitet Nationella sekretariatet för genusforskning Box 709, 405 30 Göteborg

Nationella sekretariatet för genusforskning (2017) Könsstereotypa val till gymnasiet  Budget. Beviljat belopp, drift: 100.000 kr. Förbrukat belopp, drift: 100 000 kr Det var planerat att elever från två nationella gymnasieprogram skulle deltaga.

Jämställdhetspolitikens genomslag i statsbudgeten 1980-2012, av Anita Nyberg 4. Jämi 2008-2010, Nationella sekretariatet för genusforskning rapportserie 

Den expertis vi har byggt upp gör att vi har möjlighet att ta oss an uppdrag och initiera samverkansprojekt. Vi kan också erbjuda stöd och inspel i pågående processer hos våra samverkansparter. Nationell samverkan. Sekretariatet har en mångårig samverkan med flera nationella forsknings- och högskolepolitiska aktörer och myndigheter. Vi har också dialog med arbetsmarknadsaktörer såsom fackförbund och myndigheter. Andra exempel på samverkansparter är Sveriges universitets- och högskoleförbund, SUHF, Sveriges genusforskarförbund och Nationella sekretariatet för genusforskning genomför en forskningsbaserad förstudie för att synliggöra kunskapsluckorna om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och tar fram förslag på hur de kan åtgärdas.

Kontaktsida för Nationella sekretariatet för genusforskning.