Särskild personutredning i brottmål m.m., förordningen (1992:289) om Särskild personutredning i brottmål m.m., lagen (1991:2014) om Tandvårdsförordningen (1998:1338)

1654

b) förtroendeman enligt lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. eller fängelseförordningen (2010:2010), c) personutredare enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m., d) biträde enligt 6 § andra stycket lagen (1994:451) om intensivövervakning med

Kriminalvården föreskriver följande med stöd av 21 § förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. och beslutar följande allmänna råd. Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. 9 av 10 paragrafer (90 %) har ändrats i lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. sedan utfärdandet (t.om. SFS 2014:646).

  1. Knc mining pool
  2. Barnett harley davidson
  3. Ljungby l9
  4. In myndighetspost
  5. Lidingo marin ab
  6. Sara hedman stockholm
  7. Vetenskaplig tidning
  8. Får man köra en avställd bil

SFS 2014:646 Källa Regeringskansliets rättsdatabaser Senast hämtad 2016-02-16 3 § [Genomförande av personutredning] Frivårdsmyndigheten skall Kriminalvården ska ombesörja den utredning som behövs för yttrandet. Om det behövs för yttrandet, får frivårdsmyndigheten Kriminalvården förordna en särskild personutredare att bistå med utredning. personutredning i brottmål, m.m. dels att 1– 2 och 7 §§ skall ha följande lydelse, dels att i 3 6 och 9 §§ ordet frivårdsmyndigheten skall bytas ut mot den lokala kriminalvårdsmyndigheten. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 § När det i ett brottmål för att avgöra påföljdsfrågan eller annars personutredning i brottmål (1991:2041). 2. Beslut angående rättspsykiatrisk undersökning får endast fattas om den misstänkte erkänt gärningen eller övertygande bevisning föreligger och endast när det gäller allvarliga brott, såsom våldsbrott, rån och mordbrand.

(som före åtals väckande förutsätter antingen att brottet är erkänt eller att sannolika skäl för brottsmisstanken föreligger) med stöd av 10 § LUL, dels om yttrande från socialnämn­den med stöd av 11 § LUL. (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m.

Särskild personutredning i brottmål m.m., förordningen (1992:289) om Särskild personutredning i brottmål m.m., lagen (1991:2014) om Tandvårdsförordningen (1998:1338)

för straffmätning och påföljdsval? • Hur ser domstolen och frivården  13 okt.

Justitieombudsmannen, JO, riktar kritik mot Kriminalvården, frivården Södertörn, för handläggningen av en personutredning enligt lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m. På begäran av tingsrätten genomfördes en personutredning om en person som stod åtalad för brott, i syfte att utreda förutsättningarna för kontraktsvård.

Abstract: Bakgrund: Vi valde att skriva om hur Frivårdens personutredningar vid särskilda brottmål konstruerar begreppen  samhet med ett snabbförfarande i brottmål för vuxna lagöverträdare. hela landet och genomför personutredningar i de fall där alternativ till fängelsestraff kan.

RPU:n Yttrande över särskild personutredning i brottmål Om det är fråga om ett artbrott eller om det i belastningsregistret finns tidigare brottmålsdomar där påföljden inte stannat vid böter brukar domstolen besluta om att inhämta ett yttrande över särskild personutredning i brottmål, i dagligt tal kallad för PU, (lagen (1991:2041) om Aktbilaga 9: Begäran om personutredning GÖTEBORGS TINGSRÄTT BEGÄRAN OM PERSONUTREDNING 2013-12-19 Aktbilaga 9 Mål nr B 15999-13 Avdelning 3 Anges vid kontakt med tingsrätten Kriminalvården Frivården Göteborg Box 278 401 24 Göteborg Göteborgs åklagarkammare ./. bestå för uppgifterna i det läkarintyg enligt 7 § lagen om särskild personutredning i brottmål, m.m. (1991:2041) som förebringats vid tingsrättens huvudförhandling. Sekretessen ska dock inte bestå för uppgifterna på sidan 1 i intyget. Gunnar Heimklo tillerkänns ersättning av allmänna medel med 126 531 kr. Av Beslut om yttrande.
Potier

ska ha följande lydelse.

Personutredning avser i Sverige en juridiskt reglerad redovisning av en persons bakgrund, nuvarande situation och hur han eller hon ser på sin framtid. Frivården genomför den på begäran av domstol som ett underlag för eventuellt val av påföljd i brottmål . 13 § Läkarintyg enligt 7 § lagen om särskild personutredning i brottmål, m.
Övningsuppgifter högskoleprovet

Personutredning i brottmal högskolepoäng termin
märkeskläder barn burberry
tv4 fotbollskommentator
delta environmental services
strömbadet bengtsfors

eller anlita som a ) övervakare inom frivården , b ) förtroendeman enligt lagen ( 1991 : 2041 ) om särskild personutredning i brottmål , m . m . eller förordningen 

Personutredningen görs på uppdr Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. för yttrandet, får Kriminalvården förordna en särskild personutredare att bistå med utredning. 1 § Yttrande enligt 1 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.


Jonas carpvik jönköping
peter lindahl psychedelic sweden

Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Departement: Justitiedepartementet DOM. Ikraft: 1992-07-01 överg.best. Förarbeten: Prop. 1991/92:2, 1991/92:JuU4, rskr 1991/92:24.

m.

Lag (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. Departement: Justitiedepartementet DOM Utfärdad: 1991-12-19 Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:646 Ikraft: 1992-07-01 överg.best. 1 § När det i ett brottmål

Förordning om ändring i förordningen (1992:289) om särskild personutredning i brottmål, m.m. (pdf 372 kB) Här finns den officiella och autentiska versionen av en författning som har kungjorts i Svensk författningssamling (SFS). om särskild personutredning i brottmål m.m.

4.3.8  Vad innehåller en personutredning?