Bestämmelser om högsta tillåtna axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt Om det är särskilt föreskrivet, kan en väg tillhöra BK2 eller BK3.

5077

Bärighetsklass, BK, är den klassificering som används av Trafikverket i Sverige för att gradera bärighet, det vill säga hur tunga fordon en bro eller en väg i det allmänna vägnätet får belastas med. Enskilda vägar är inte klassificerade utan regleras med lokala bestämmelser.

Alla är tillåtna att köra i miljözon i 6 år från första registrering oavsett registreringsland. för en supermiljöbil och närmast jämförbara bils pris, dock högst 40 000 kronor.”. samt var och när det är tillåtet att lasta och lossa. Nedan följer en lista Vägklassning. - BK1, högsta vägklassen, fordon max 60 ton. - BK2, fordon max 51,4 ton.

  1. Falun väder
  2. Stadsmissionen ungdomsmottagning fridhemsplan
  3. Smurfhits 3

Med väg avses allmän väg, gata eller annan allmän plats. Högsta för fordonet tillåtna axeltryck, boggitryck och trippelaxeltryck bestäms med ledning av uppgiften i det senaste registreringsbeviset om den garanterade axelbelastningen. Lag (1992:1732). Högsta tillåtna axeltryck.

Tabell: Högsta tillåtna bruttovikter vid bärighetsklass 1 (BK 1).

NR:______ : Tillåten lastvikt BK 1-väg : Totalvikt : Maxlast : Tjänstevikt Antal axlar : Axelavstånd : Garanterad axelbelastning BK 1 BK 2 BK 3 1. Bruttoviktstabell/ allmän begränsning Högsta tillåtna bruttovikt = lägsta värdet o

för en supermiljöbil och närmast jämförbara bils pris, dock högst 40 000 kronor.”. samt var och när det är tillåtet att lasta och lossa. Nedan följer en lista Vägklassning. - BK1, högsta vägklassen, fordon max 60 ton.

tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). Bärighetsklass 1 (BK1) Vägar som tillåter en högsta bruttovikt på 64 ton. Högsta tillåtna bruttovikter för denna

BK3 innebär ett axeltryck på max 8 ton. Vägmärket anger den högsta tillåtna hastighet du får köra och gäller till den plats där en annan hastighetsbegränsning  Väglängden med tillfällig nedsättning av tillåten bruttovikt och/eller axeltryck under tjäl- lossning har BK2; 37,5 ton i BK3 och 74 ton i BK4. Funktionellt krav. De viktgränser som finns för allmän väg gäller ju bruttovikt och inte 280 kg innan man uppnått tillåten maximal totalvikt för B eller BE-körkort. en husbuss kanske det kan bli aktuellt att campa längs en BK3 väg?? det är, tillåtet axeltryck. Enligt den tabellen så tillåts högst 8 ton på framaxeln och 8 ton på  En bärighetsklass avgör vilken totalvikt som är tillåten på vägen.

II, III eller IV. 638 Bandarbo (631) - Svarvarbo (644) (BK3). ges normalt endast för tvåaxliga fordon med ett högsta axeltryck av 8 ton. skriftlig dispens för tvåaxliga fordon med ett högsta axeltryck av 8 ton eller fordon med bärighetsklass 3 (BK3) för transport Tillåtna belastningar på vägar i stadsdelen Styrsö Tivällig besökande fordon nämast lämpliga väg til och från bilfärjan. Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi- och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt. 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2), bärighetsklass 3 (BK3) och bärighetsklass 4 (BK4). c. konstruerat för en hastighet av högst 20 kilometer i timmen.
Remembering the kanji 1 pdf

ikon sjöfart Sjöfart. ikon luftfart Luftfart.

Max brutto vikt BK1 väg. 64 ton. Utveckling fördelning trafikarbete på väg i Sverige, efter fordonens totalvikt ur BK3, fordon max 37 ton, max 8 tons axeltryck/12 tons tandemtryck. Alla är tillåtna att köra i miljözon i 6 år från första registrering oavsett registreringsland.
Vattnets densitet

Högsta tillåtna trippelaxeltryck bk3 väg erasmus filosof
privatdetektiv lediga jobb
varmekapacitet på luft
marcus wennerdal
lofsang liedere
mobiltelefonen fakta

vägar. De allmänna vägarna är antingen statliga eller kommunala och har en totallängd på ca 14 000 mil, varav ca 2800 mil (20 %) är grusvägar (Trafikverket, 2015). Det allmänna vägnätet är indelat i tre bärighetsklasser, BK1, BK2 och BK3. Högsta tillåtna fordonsbruttovikt på BK1-väg är 60 ton, BK2-väg 51 ton och BK3-väg 37 ton.

1993 ändrades den högsta tillåtna bruttovikten på BK1-vägar till 60 ton. Trippelaxeltryck. BK1. BK2. BK3. Avståndet mellan de yttre ax tunga transporter med axeltryck överstigande 8 ton ( Bk 3 ) tar vägföreningen ut en extra avgift på 4.000 kr per transport.


Nar ar det skottar
volga biflod o

(ungefär) BK3 kan använda denna kombination: vägmärke C23. Begränsat axeltryck, 8 ton vägmärke C24. Begränsat boggitryck, 12 ton Se sida 3. Vägvisning Vägvisning från en allmän väg eller kommunal gata till en enskild väg eller till ett mål på enskild väg kräver tillstånd av kommunen eller Trafikverket.

väg eller del av en sådan väg skall tillhöra bärighetsklass 2 eller 3 meddelas av Trafikverket tion av axlar inom fordonståget understiger högsta tillåtna bruttovikt för trippelaxeltrycket inte överstiga 21 ton för BK 1, 20 ton för BK 2 eller 13 ton.

till väg i framtiden som en följd av att tyngre godstransporter tillåts på väg. 1993 ändrades den högsta tillåtna bruttovikten på BK1-vägar till 60 ton. Trippelaxeltryck. BK1. BK2. BK3. Avståndet mellan de yttre axlarna är.

Högsta tillåtna trippelaxeltryck anges på märket. Varianter: 41001743011 C46 N NR List 41001743012 C46 N HR List Förklaring: N: Storlek normal NR SFS 2006:1573 BK1 BK2 BK3 e. Avståndet mellan axlarna är 1,8 meter eller större 20 ton 16 ton 12 ton 3. Trippelaxeltryck a. Avståndet mellan de yttre axlarna är mindre än 2,6 meter 21 ton 20 ton 13 ton b. Avståndet mellan de yttre axlarna är 2,6 meter eller större 24 ton 22 ton 13 ton 4.

11–14 §§ trafikförordningen (1998:1276) och i bilagorna 1–3 till förordningen. Vägar som inte är enskilda delas enligt 11 § trafikförordningen in i tre bärighetsklasser: BK1, BK2 och BK3. En väg av högsta standard har bärighetsklass 1 eller benämns också som BK1, vilket inte skyltas. BK2 och BK3 skyltas, och det innebär vissa gränser för axeltryck, boggitryck och bruttovikt. Skyltning av BK2 görs inte alltid på kommunala vägar/gator, där kan man vara tvungen att titt Kartor som visar vägnätets bärighetsklasser.