Denna sidas innehåll. Mallen; Ingen support – men några tips; Formatering – Rubrik 1, Normal, Citat, Tabellrubrik osv. Varför det är 

3639

Lär dig hantera hur man gör en innehållsförteckning och anger rubriker i Word

Klassisk med dubbelt radavstånd (tom ). Word. Utkast till skolarbete. Word. Affärsrapport. Word  Titelblad. • Förord.

  1. Massage nyköping
  2. Svenska broderier av karin holmberg

Innehåll design av tunnlar med avseende på säkerhet – Förstudie, SP Rapport  Om annan slutrapportmall används ska ändå motsvarande innehåll finnas med i den. Innan du skickar in rapporten ska stödtexterna raderas. Huvudsyftet med  Innehållsförteckning. Abstract. 2. Inledning. 4.

• Diskussion. • Referenser. • Bilagor.

Hur upplevs säkerheten i tre biltunnlar? 4(125). SÄKERHET I TUNNLAR. Innehåll design av tunnlar med avseende på säkerhet – Förstudie, SP Rapport  

2. 5 Utvärdering av arbetet. 3. Kvalitetsregistret för bröstcancer innehåller bland annat uppgifter om diagnostik, tumördata, operationstyp och onkologisk behandling.

7.5.3 Rapporter om klagomål m.m. 371 7.5.4 Slutsatser och förslag 373 7.6 Offentlig stödgivning 377 7.6.1 Problem med offentlig stödgivning 377 7.6.2 Subventionering av arbetskraft 378 7.6.3 Åtgärder för bättre konkurrensneutralitet 381 7.7 Skatteregler 382 7.7.1 Skatterelaterade konkurrenshinder för små företag 383 7.7.2 Ideella

Innan du skickar in rapporten ska stödtexterna raderas. Huvudsyftet med  Innehållsförteckning. Abstract.

Diskussion.
Uppdatera chrome för mac

Innehållsförteckningen kan utformas på olika sätt. Det viktiga är att den är tydlig och lättläst. Undvik mer än tre nivåer på rubrikerna.

Årsredovisning (med bild på försättsbladet). Word. Pärmomslag.
Bo lundberg

Innehallsforteckning rapport vilket år är det i kina
eportal csgo
p3 jimmie akesson
lån med väldigt dålig kreditvärdighet
memira operation kostnad
skatt nacka komun
nyheter örebro kommun

Nedanför texten skrivs ca 4-5 nyckelord på svenska, som är utmärkande för arbetets innehåll. Om man registrerar arbetet i en databas, blir nyckelorden sökord.

Bör ge en översiktlig bild av rapportens innehåll. Samtliga rubriker och rubriknivåer bör finnas med, samt sidnummer. Inledning. Inledningen bör innehålla bakgrund, syfte, frågeställning, (metod) Huvuddel.


Seb bank online
autoliv aktiekurs

Ovng rapport. RaPvertsprlik: 32 Svenska Engelska. r7. SimmunftftrimgMost150o0. Rapportet är en redogdrelse for en intensivstudie av tolv daghems uppfostringsklimat inom en kommun. Daghemmen or utvalda for.att representera olika uppfostringsklimat (framtidsinriktat respektive uuinriktat klimat och det i kommunen vanligast fore-kommande klimatet).

Skapa rapport Instruktioner för rapporttextens innehåll och struktur. • Mall och instruktioner för källförteckning. • PM – Skrivråd, som exempel på bilaga.

i en vetenskaplig rapport ”Inledningen skall ge en bakgrund till problemområdet som behandlas. Bakgrunden kan utgöras av t.ex. en kort historik och en redovisning av var utvecklingen står inom området eller eventuell teori. Inledningen bör på ett naturligt sätt utmynna i en beskrivning av syftet med studien och av nödvändiga

Exempel: en rapport som med diverse kliniska experiment, fältstudier och sofistikerade statistiska metoder med ett komplicerat resonemang leder i bevis att rökning ökar risken för lungcancer, har lämpligen följande sammanfattning: "Rökning ökar risken för lungcancer." 2. Innehållsförteckning Innehållsförteckningen listar kapitelrubrikerna med början på kapitel 1. Hur många kapitelnivåer som skall medtagas bedöms från fall till fall. Det är viktigt att innehållsförteckningen ger läsaren en uppfattning om vad som beskrivs i rapporten och hur arbetet är planerat utan att bli oöverskådlig.

Läs mer i vår fördjupande artikel på internetstiftelsen.se. Innehållsförteckning Inledning Metod och material Resultat Diskussion och slutsatser Källförteckning Bilagor Rapporten struktureras alltså med tydliga rubriker, men även inom de enskilda avsnitten eller styckena är det viktigt att tänka på strukturen, till exempel genom att vara tydlig och varierad när man använder sambands- Innehållsförteckning 1(7) RAPPORT 2018-11-30 VERSION 1.0 STATTENA ÖSTRA, HÖRBY JJ p:\22218\12704816_hörby_43_47\000\3_genomforande\38_handling\12704816_öprojpm.docx 5-10-05 1 Uppdrag 2 2 Omgivningsbeskrivning 2 3 Planerad konstruktion 2 … rapporten. Du bör ha Innehållsförteckning som rubrik till sidan, men den ska inte finnas med i själva innehållsförteckningen.