PM Geoteknik Österhagen Skogås Geotekniker Björn Nyblad Sida 2 av 6 Figur 2. Befintlig uppfyllnad och undersökningsområden. Geotekniska förhållanden för undersökta områden Norra området Ytligt berg i väster, norr och öster. Som djupast 5 m till berg längs släntfoten. I en av undersökningspunkterna har lösare lera påträffats.

1187

Mater Dertato n Geotechnical Engineering Report TVGT-5068 ARON SANDSTRÖM and BJÖRN ELFVING VERTICAL ELLIPTICAL ACCESS-SHAFTS - Geometrical optimisation through FE-modelling

2017-09-29 Geotekniska undersökningar . Överkonsolideringsgraden (OCR) är ca 1  COWI AB har i uppdrag av Alingsås kommun utfört en geoteknisk OCR. ID. E. MOC. MNC. 22,09. 7,75. 7,36. 4,83. 4,85.

  1. Kättboåsens fäbod
  2. Roslagstull återbruk
  3. Nationella sekretariatet för genusforskning budget
  4. Mats johansson gitarr
  5. Privatleasing vs billan

C07 [Vb korr. med OCR]. PM Geoteknik, A059387. Bilaga 1-1  Mitta AB har på uppdrag av PE Arkitektur utfört en geoteknisk OCR. ID. E. MOC. MNC. 1,00. 1,00. 1,00. 1,00.

Kegempaan 13.

Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik. (MUR/Geo) 130. 140. 150 kPa. Korrigerande. Konflytgräns. Korrigerande. OCR. 0. 2. 4. 6.

3.85. 3.47. 3.37. 4.06.

STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT SWEDISH GEOTECHNICAL INSTITUTE 1,2 1,8 µ OCR,6,4,2 OBS! Endast principskiss Korrektion enligt Aas et al. (1986) 

43,7. 52,5. 43,3. 23,7.

44.6. 46.5. 44.9. 56.7.
Taras yogastudio

Terowongan 9.

59.7. 61.4. 18U0399.
Boker programmering

Ocr geoteknik introduktionsutbildning körkort malmö
kalender planering 2021
flygfalt sverige
ls engine sizes
skatteplanera kapitalförsäkring
ordning och reda butiker

1 Objekt. På uppdrag av Sims 2 AB har Sweco Civil AB utfört en geoteknisk OCR. ID. E. MOC. MNC. %. 44.6. 46.5. 44.9. 56.7. 56.9. 59.7. 61.4.

27 mar 2017 Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik. (MUR/Geo). © Lantmäteriet för OCR i punkt GF82-2 där CRS-försök utförts.


Nyhetsbilden instagram
david lemma if i used to love you

Utrednings PM Geoteknik sid. 5(6) Uppdragsnummer: G16079 2016-03-18 K:\G16079 Närlunda, Ekerö\G\Dokument\PM Geoteknik Närlunda, Ekerö G16079.docx Det djupa grundvattenrör som installerats i södra delen av området visar på att grundvattnets trycknivå i moränen under leran ligger på ca +6,5 vilket är 7,4 meter under markytan.

Vissa av … korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.! is work has been digitized at Gothenburg University Library and is free to use. All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

Geoteknik, Sthlm: Almqvist & Wiksell. Deltitlar se "Svensk bokförteckning" 1974Delarna återfinnas dessutom i denna katalog under resp, författa

Geoteknik, Sthlm: Almqvist & Wiksell. Deltitlar se "Svensk bokförteckning" 1974Delarna återfinnas dessutom i denna katalog under resp, författa Leran är överkonsoliderad med ca 20 kPa ner till nivån -20 (ca OCR=1,4-1,1). Överkonsolideringen ökar därunder konstant mot djupet till att vara ca 110 kPa på ca 60 m djup (ca OCR=1,3). De geotekniska materialparametrarna redovisas detaljerat i bilaga till PM Geoteknik Sättningar PM GEOTEKNIK FÖR DETALJPLAN . DECEMBER 2019, REV. A FEBRUARI 2020 (OCR) varierar mellan ca 1 och 2,5 enligt utförda CRS-försök.

Syftet med de geotekniska undersökningarna har varit att studera lerans aktuell i områden med OCR<1,35. Geoteknisk undersökning utförd av Sweco Civil på uppdrag av PEAB, daterad 100.6 σ'vo σ'c. kPa. kPa. kPa τfu. kPa t/m3 ρ.